Fluit, altviool, harp: Debussy

Een trio bestaande uit fluit, altviool en harp, dat dankt zijn ontstaansrecht aan de Franse componist Claude Debussy. Hij schreef een prachtig trio waarbij hij de verschillende klankkleuren van de instrumenten op een fantastische manier wist te combineren. Vele componisten zouden zijn voorbeeld volgen en inmiddels is deze combinatie van instrumenten sterk geworteld in de klassieke muziek.

Op 26 december 2017 mocht ik Debussy’s trio en muziek van Bartok, Glazoenov, Smetana, Donizetti en CPE Bach uitvoeren met fluitiste Karin Leutscher en altviolist Adriaan Breunis. Een feestje op 2e kerstdag. Dat naar meer smaakt komend jaar…